Czas zbiorów kukurydzy

8.12.2023

Na czas zbiorów kukurydzy wpływa wiele czynników, w tym genetyka, warunki pogodowe, żyzność gleby i czas siewu. Poznanie tych czynników jest ważne, aby określić optymalny czas zbiorów i zmaksymalizować wydajność i jakość. Oto kilka kluczowych czynników, które wpływają na czas zbiorów kukurydzy:

 1. Genetyka: odmiany kukurydzy różnią się pod względem dojrzałości, niektóre osiągają pełną dojrzałość dłużej niż inne. Rolnicy powinni wybierać odmiany, które są dobrze dostosowane do ich warunków uprawy i pożądanego czasu zbiorów.
 2. Warunki pogodowe: Temperatura, opady deszczu i inne czynniki pogodowe mogą wpływać na wzrost i rozwój kukurydzy. Niższe temperatury i wilgotne warunki mogą opóźnić dojrzewanie, podczas gdy gorące i suche warunki mogą je przyspieszyć.
 3. Żyzność gleby: odpowiednia żyzność gleby jest niezbędna dla zdrowego wzrostu i rozwoju kukurydzy. Niedobory lub brak równowagi składników odżywczych mogą wpływać na dojrzałość i plony kukurydzy.
 4. Siew kukurydzy: Termin siewu kukurydzy może mieć wpływ na czas zbiorów. Wczesny siew może skutkować wcześniejszą dojrzałością, podczas gdy późny siew może opóźnić dojrzałość.
 5. Szkodniki i choroby: Szkodniki i choroby mogą uszkadzać rośliny kukurydzy i wpływać na dojrzałość. Wczesne wykrycie i kontrola mają kluczowe znaczenie dla zminimalizowania wpływu na plon i jakość.

Biorąc pod uwagę te czynniki i monitorując wzrost i rozwój kukurydzy, rolnicy mogą określić optymalny czas zbiorów i zapewnić udane i opłacalne zbiory.

Wpływ warunków pogodowych na zbiory kukurydzy

Warunki pogodowe odgrywają kluczową rolę w zbiorach kukurydzy i mogą znacząco wpłynąć na ich powodzenie. Oto kilka ważnych aspektów wpływu warunków pogodowych na zbiory kukurydzy:

 1. Opady deszczu: nadmierne opady deszczu mogą opóźnić lub utrudnić proces zbiorów, sprawiając, że pola stają się błotniste i trudne do przejechania maszynami. Mokre warunki mogą również zwiększyć zawartość wilgoci w kukurydzy, przez co potrzebne będą dodatkowy czas i zasoby na suszenie.
 2. Mróz: Mróz może uszkodzić rośliny i ziarna kukurydzy, szczególnie we wcześniejszych fazach wzrostu. Może to prowadzić do obniżenia plonów i jakości, a także zwiększonej podatności na choroby i szkodniki. Rolnicy powinni monitorować prognozy pogody i zbierać kukurydzę, zanim ryzyko przymrozków wzrośnie.
 3. Susza: Susza może powodować, że rośliny kukurydzy dojrzewają wcześniej niż zwykle, co skutkuje krótszym okresem zbiorów. Może to również skutkować mniejszymi ziarnami i niższymi plonami. Odpowiednie nawadnianie i zarządzanie wodą mają kluczowe znaczenie dla złagodzenia wpływu suszy na uprawy kukurydzy.
 4. Wiatr i burze: silne wiatry i burze mogą powodować przechylanie się lub przewracanie roślin kukurydzy. Może to utrudnić zbiory i zwiększyć ryzyko utraty plonów i uszkodzenia maszyn.

Rolnicy muszą uważnie monitorować warunki pogodowe i podejmować decyzje w odpowiednim czasie, aby zapewnić udane zbiory kukurydzy. Dobre planowanie, elastyczność i adaptacja do zmieniających się warunków pogodowych są ważne dla złagodzenia wpływu niekorzystnych warunków pogodowych na zbiory kukurydzy.

Narzędzia i techniki określania dojrzałości kukurydzy

Dokładna ocena dojrzałości kukurydzy ma kluczowe znaczenie dla określenia optymalnego czasu zbiorów. Poniżej znajduje się kilka narzędzi i technik, które rolnicy mogą wykorzystać do oceny dojrzałości kukurydzy:

 1. Linia mleczna kukurydzy: linia mleczna kukurydzy jest wizualnym wskaźnikiem dojrzałości kukurydzy. W miarę dojrzewania ziarna linia mlecznego płynu przesuwa się od góry do dołu ziarna. Obserwacja położenia linii mlecznej może pomóc w określeniu właściwego czasu zbioru.
 2. Zawartość wilgoci w ziarnie: pomiar zawartości wilgoci w ziarnie kukurydzy jest skutecznym sposobem oceny dojrzałości. Rolnicy mogą korzystać z mierników wilgotności lub urządzeń ręcznych, aby uzyskać dokładne odczyty. Ogólnie rzecz biorąc, kukurydza jest uważana za dojrzałą i gotową do zbioru, gdy zawartość wilgoci wynosi 25–35%.
 3. Zawartość suchej masy: zawartość suchej masy wskazuje proporcję składników innych niż woda w roślinie kukurydzy. Można ją oszacować poprzez pomiar łodygi, liści i łuski. Wyższa zawartość suchej masy wskazuje na wyższy stopień dojrzałości.
 4. Liczba dni po zapyleniu: liczba dni, które upłynęły od zapylenia, może być wykorzystana do oszacowania dojrzałości kukurydzy. Różne odmiany kukurydzy mają różne poziomy dojrzałości, dlatego ważne jest, aby wziąć pod uwagę specyficzne cechy genetyczne uprawy.

Korzystając z tych narzędzi i technik, rolnicy mogą podejmować świadome decyzje dotyczące optymalnego czasu zbiorów, zapewniając maksymalny plon i jakość swoich upraw kukurydzy.

Osiągnięcie idealnej równowagi między jakością a ilością

Kukurydza ziarnista, podstawa w wielu gałęziach przemysłu, wymaga osiągnięcia równowagi między jakością a ilością. Jakość kukurydzy ziarnistej nie zależy wyłącznie od jej stanu w momencie zbiorów, ale w znacznym stopniu zależy od warunków, w jakich jest suszona i przechowywana. Podczas gdy hodowcy stawiają na pierwszym miejscu optymalne zyski finansowe, pilnie powinni monitorować również zdrowie swoich roślin kukurydzy. W wielu krajach dominuje tradycyjna metoda pozostawiania kłosów kukurydzy do wyschnięcia na roślinie, głównie ze względu na ograniczenia w przechowywaniu. Metoda ta, choć opłacalna i przyjazna dla środowiska, wymaga wyboru wczesnych odmian i ryzyka poświęcenia plonów.

Zbyt wczesny zbiór kukurydzy ma swoje zalety. Skutkuje ograniczonymi stratami, ułatwia prace żniwne i utrzymuje strukturę gleby, co ma kluczowe znaczenie dla kolejnych zbiorów. Ponadto wczesne zbiory oznaczają mniejsze prawdopodobieństwo wypadnięcia ziarna z kolby. Wadą jest jednak większa kruchość ziaren, które wymagają delikatnych ustawień maszyny i są podatne na zatykanie. Istnieje również dodatkowy koszt suszenia i ryzyko nieosiągnięcia maksymalnego plonu.

Z drugiej strony zbyt późne zbiory mogą ułatwić młócenie i zaoszczędzić na kosztach suszenia. Wiąże się to jednak z szeregiem wyzwań. Istnieje zwiększone ryzyko pogorszenia pogody, co może prowadzić do znacznych strat na ziemi, zarówno z powodu opadłych kłosów, jak i ziaren. Późne zbiory mogą również spowolnić prace żniwne, potencjalnie uszkadzając strukturę gleby. Co więcej, istnieje zwiększone ryzyko zdrowotne i wyzwania agronomiczne, takie jak wyleganie, które odnosi się do zginania lub łamania łodyg.

Idealny czas zbiorów to okres, w którym wilgotność wynosi od 22% do 25%. Wykorzystanie sztucznych metod suszenia może zabezpieczyć jakość i ilość zbiorów, zwłaszcza gdy uprawy są narażone na zagrożenia, takie jak burze lub choroby. Ważne jest, aby pamiętać, że optymalna wydajność jest osiągana, gdy translokacja asymilatów jest zakończona, co oznacza pojawienie się „czarnej warstwy” u podstawy ziarna. Nowoczesne odmiany kukurydzy ewoluowały, aby być bardziej odporne, szczególnie w późniejszych etapach cyklu wzrostu. Wizualna ocena zarówno ziaren, jak i korpusu rośliny może zapewnić wgląd w stadium rośliny. Mając na uwadze powyższe rozważania, hodowcy muszą znaleźć właściwą równowagę, aby zapewnić najlepsze wyniki swoich zbiorów.

Źródła

 • Jean-Paul Renoux, Gilles Espagnol, Bertrand Carpentier, Technical guide- grain and silage maize, central and eastern Europe, ARVALIS Institut du vegeral, 2017.
 • Ngoune Tandzi, L.; Mutengwa, C.S. Estimation of Maize (Zea mays L.) Yield Per Harvest Area: Appropriate Methods. Agronomy 2020, 10, 29. https://doi.org/10.3390/agronomy10010029.
 • Ion, Viorel & Dicu, Georgeta & Dumbravă, M. & Temocico, Georgeta & Alecu, I.N. & Basa, Adrian & State, D. (2015). Harvest index at maize in different growing conditions. 20. 10951-10960.
 • Hütsch, Birgit & Schubert, Sven. (2017). Harvest Index of Maize (Zea mays L.): Are There Possibilities for Improvement?. 10.1016/bs.agron.2017.07.004.

Ankiety

Drogi użytkowniku,
Zachęcamy Cię do wypełnienia krótkiej ankiety składającej się z 6 pytań, aby stale podnosić jakość udostępnianych informacji. Dziękujemy za udział w ankiecie!
Enquête