Produkcja i uprawa kukurydzy

Każdego roku na świecie produkuje się i spożywa ponad 1,1 mld ton kukurydzy. Jest ona najczęściej uprawianą na świecie rośliną zbożową; wykorzystuje się zarówno ziarno, jak i całą roślinę. Na paszę dla zwierząt przypada 64% światowego zużycia kukurydzy, na cele przemysłowe 27%, a na żywność dla ludzi – 12%.

Pierwsze zboże na świecie

Z roczną produkcją na poziomie 64 mln ton Europa zdecydowanie ustępuje USA, Chinom, i Brazylii.

Ponadto, aby zaspokoić zapotrzebowanie na paszę dla zwierząt, co roku importuje się około 15 mln ton kukurydzy, głównie z Ukrainy i Brazylii.

W Europie kukurydza stanowi 1/3 całkowitej produkcji zbóż, a jej łączny areał wynosi ponad 15 milionów hektarów. Głównymi producentami ziarna są Francja, Rumunia i Polska, na które przypada nieco ponad połowa europejskiej produkcji.

Miejsce Europy

Europa jest największym na świecie producentem nasion kukurydzy. Jej roczną produkcję szacuje się na mniej więcej 30 milionów jednostek siewnych (dawek), a obszar na którym reprodukowano nasionaw 2021 roku wyniósł 186 000 ha. Oznacza to wzrost o 9% w stosunku do poprzedniej kampanii. Areał głównych krajów produkujących materiał siewny: Francji (85 tys. ha), Rumunii (35 tys. ha) i Węgier (31 tys. ha), wzrasta z każdym rokiem.

Poza Unią Europejską nastąpił również znaczny wzrost powierzchni przeznaczonej pod uprawę kukurydzy na nasiona, szczególnie na Ukrainie i w Rosji.

W Europie rozmnażaniu poddaje się ponad 2000 różnych odmian. Dzięki tym zasobom w 2021 r. UE wyeksportowała do państw trzecich około 6 mln jednostek siewnych , co stanowi wzrost o 7% w porównaniu z poprzednią kampanią.

efektywna uprawa kukurydzy | Seeds for Future

Czołowa pozycja Francji

Francuski przemysł nasienny kukurydzy, który w 2021 roku wyprodukował 17 milionów dawek, jest liderem w sektorze.

Odpowiada on za prawie 50% europejskiej produkcji nasion kukurydzy i eksportuje około 60% swojej produkcji, a jego obroty wynoszą ponad 1 mld euro rocznie.

Produkcją materiału siewnego we Francji zajmuje się 3300 rolników, 31 firm nasiennych i 31 fabryk.

Ankiety

Drogi użytkowniku,
Zachęcamy Cię do wypełnienia krótkiej ankiety składającej się z 6 pytań, aby stale podnosić jakość udostępnianych informacji. Dziękujemy za udział w ankiecie!
Enquête