Przetwórstwo przemysłowe

Oprócz żywności dla ludzi i zwierząt, kukurydza i zawarta w niej skrobia są wykorzystywane w wielu procesach przemysłowych. Do najbardziej znanych należą produkcja bioetanolu i metanu.

Bioetanol ze skrobi kukurydzianej

Skrobia zawarta w ziarnach kukurydzy może być poddawana fermentacji i przetwarzana na alkohol. Po skoncentrowaniu i odwodnieniu uzyskany bioetanol wykorzystuje w sektorze transportu.

Bioetanol najczęściej jest łączony z tradycyjnymi paliwami ropopochodnymi. Wchodzi w skład benzyny Pb 95 i  Pb 98, z dodatkiem 5% lub 10% (E5 lub E10) oraz jako superetanol E85. W oleju napędowym dodatki te oznaczane są odpowiednio jako: B7, B10, XTL Stopień zawartości jest określony w dyrektywach na poziomie europejskim.

Bioetanol jest najpowszechniej stosowanym biopaliwem na świecie. W 2017 r. Stany Zjednoczone odpowiadały za 59%, Brazylia za 25%, a Unia Europejska za 5% globalnej produkcji. Francja jest największym producentem europejskim.

Produkcja bioetanolu pozwala ograniczyć zależność od paliw kopalnych oraz zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i cząstek stałych.

Biogaz

W Europie kukurydza jest również wykorzystywana do produkcji biogazu w procesie metanizacji. Wykorzystuje się do tego celu najczęściej biomasę z całych roślin kukurydzy, ale także ziarno, kolby a nawet słomę kukurydzy. W Europie Niemcy są czołowym producentem biogazu, posiadającym ponad 9000 biogazowni.

We Francji w styczniu 2020 r. produkcja nadal rosła – działa tu około 700 zakładów metanizacji, a ponad 1000 projektów jest w trakcie realizacji.

Biogaz umożliwia produkcję ciepła i energii elektrycznej. Kukurydza paszowa jest najważniejszą rośliną energetyczną wykorzystywaną w Europie do produkcj biogazu. Gatunek ten jest bowiem wysoce metanogenny, a dodatkowo kukurydza oferuje bardzo wysoką wydajność suchej masy z hektara.

Przechowywana w postaci kiszonki umożliwia również całoroczne zapewnienie dostaw surowca do biogazowni.

rodzina na polu z latawcem | Seeds for Future

Produkty przemysłowe z kukurydzy

Kukurydza i jej związki są wykorzystywane w składzie wielu produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Wykorzystuje się je również w inny sposób, zwłaszcza w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym, ale także w przemyśle materiałów budowlanych, tekstylnym i papierniczym.

Kukurydza i jej pochodne są obecnie powszechnie stosowane do produkcji agromateriałów, czyli produktów przemysłowych pochodzenia roślinnego. W związku z tym jest to główny surowiec, który pozwala nam ograniczyć zależność od surowców pochodzenia kopalnego przy tworzeniu szerokiego zakresu produktów przemysłowych.

Ankiety

Drogi użytkowniku,
Zachęcamy Cię do wypełnienia krótkiej ankiety składającej się z 6 pytań, aby stale podnosić jakość udostępnianych informacji. Dziękujemy za udział w ankiecie!
Enquête