INFORMACJE PRAWNE I OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY www.maize.seedsforfuture.eu

 

 

WYDAWCA

NAZWA

Dane firmy: F.N.P.S.M.S. – Francuska Federacja Produkcji Nasion Kukurydzy i Sorgo, 23-25 Avenue de Neuilly, 75116, Paris et 21 chemin de Pau – 64121 Montardon (siedziba)
Nr SIRET : 782 356 992 00019
Mail lub numer telefonu do kontaktu z firmą: martin.gomez@fnpsms.fr

Dyrektor odpowiedzialny za publikacje : Valérie Brochet

 

HOSTING

Dane dostawcy usługi hostingowej : MD Service, 7 Rue Marx Dormoy 64000 Pau

1/ Przedmiot

Niniejsze warunki użytkowania regulują zasady korzystania z niniejszej Strony internetowej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi. Witryna dostępna pod następującym adresem url : www.maize.seedsforfuture.eu prowadzona jest zgodnie z prawem francuskim. Korzystając z niniejszej strony, potwierdzają Państwo znajomość i akceptację niniejszych warunków. Mogą one zostać zmienione w dowolnej chwili i bez wcześniejszego powiadomienia przez FNPSMS. Każda zmiana staje się skuteczna natychmiastowo. W związku z powyższym, użytkownicy każdorazowo wchodząc na Stronę, powinni zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Użytkowania.
FNPSMS w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z serwisu.

2/ Zawartość strony internetowej

Niniejsza Strona ma na celu promowanie wśród wszystkich uczestników branży nasion kukurydzy i sorgo, mających priorytetowe znaczenie dla FNPSMS.
Informacje znajdujące się na niniejszej stronie mają charakter ogólny i orientacyjny i w żadnym wypadku nie należy uznawać ich za wyczerpujące. FNPSMS zastrzega sobie prawo do skorygowania w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia zawartości Strony bądź zawieszenia lub przerwania dostępu do niej.
Mimo zachowania należytej staranności i dokładności przy tworzeniu Strony oraz jej regularnej aktualizacji, w przedstawionych informacjach mogą wystąpić błędy. Użytkownicy Strony powinni zatem odpowiednio zweryfikować udostępnione na niej informacje i ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich wykorzystanie, bez odpowiedzialności ze strony FNPSMS.

3/ Prawo własności intelektualnej

Strona i wszelkie niezbędne oprogramowanie używane w związku z nią mogą zawierać poufne informacje chronione prawem własności intelektualnej lub innymi przepisami prawa. W związku z tym, o ile nie wskazano inaczej, prawa własności intelektualnej dotyczące dokumentów zawartych na niniejszej Stronie oraz materiałów stworzonych w związku ze Stroną stanowią wyłączną własność FNPSMS, która nie przyznaje żadnych zezwoleń ani uprawnień poza prawem do przeglądania witryny. W szczególności znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej wskazane na niniejszej Stronie stanowią własność FNPSMS. Powielanie jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na niniejszej Stronie jest dozwolone wyłącznie do użytku wewnętrznego lub prywatnego ; jakiekolwiek powielanie lub wykorzystanie wykonanych kopii w innych celach jest wyraźnie zabronione. Niedozwolone jest również powielanie, zmienianie, tworzenie dzieł pochodnych, wprowadzanie zmian w projekcie lub układzie ogólnym lub inne próby odkrycia kodów źródłowych (poza przypadkami dozwolonymi przez prawo), sprzedaż, zbycie, udzielanie dalszych licencji lub jakiekolwiek inne przenoszenie praw związanych z oprogramowaniem. Zabrania się również dokonywania zmian oprogramowania lub używania zmienionych wersji oprogramowania, a w szczególności (ale nie wyłącznie) uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu do usługi i dostępu do witryny w jakikolwiek inny sposób niż za pośrednictwem interfejsu udostępnionego przez FNPSMS w tym celu.

4/ Linki do innych stron

Strona może zawierać linki do innych stron lub źródeł internetowych. W związku z tym, że FNPSMS nie ma możliwości kontrolowania tych stron oraz źródeł zewnętrznych, FNPSMS nie ponosi odpowiedzialności za ich udostępnianie ani też za treści, reklamy, produkty, usługi lub jakiekolwiek inne materiały dostępne na lub za pośrednictwem wspomnianych stron lub źródeł zewnętrznych. Ponadto, FNPSMS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek stwierdzone lub domniemane szkody lub straty poniesione w związku z ich wykorzystaniem lub zaufaniem do treści , dóbr lub usług dostępnych na tych stronach lub źródłach zewnętrznych.

5/ Odpowiedzialność

Użytkownik korzysta ze Strony wyłącznie na własną odpowiedzialność. FNPSMS nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności w przypadku:

  • jakiekolwiek przerwy w działaniu Strony,
  • wystąpienia jakichkolwiek trudności,
  • jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku wtargnięcia w drodze oszustwa osób trzecich, prowadzącego do zmiany informacji udostępnionych na Stronie,
  • i ogólnie ujmując, wystąpienia jakichkolwiek szkód bezpośrednich i pośrednich, bez względu na ich przyczyny, pochodzenie, charakter czy też konsekwencje, spowodowanych przez czyjkolwiek dostęp do witryny lub brak dostępu, a także korzystanie z Witryny lub zawierzenie jakimkolwiek informacjom bezpośrednio lub pośrednio z niej pochodzących.

6/ Dane osobowe

FNPSMS zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji dostarczonych przez Użytkownika online.
Wszelkie informacje przekazane przez użytkowników FNPSMS w ramach korzystania z niektórych usług podlegają przepisom ustawy nr 78-17 o przetwarzaniu danych i wolnościach obywatelskich z dnia 6 stycznia 1978 oraz ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności :
https://maize.seedsforfuture.eu/pl/politique-de-protection-des-donnees-personnelles/
W związku z tym użytkownicy mają prawo do zapytania, sprzeciwu, dostępu, poprawiania i usuwania danych osobowych, które ich dotyczą. Użytkownik ma również prawo do przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora danych, z którego może skorzystać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami pod następującym adresem: martin.gomez@fnpsms.fr

Ankiety

Drogi użytkowniku,
Zachęcamy Cię do wypełnienia krótkiej ankiety składającej się z 6 pytań, aby stale podnosić jakość udostępnianych informacji. Dziękujemy za udział w ankiecie!
Enquête