Kukurydza do produkcji biogazu

8.12.2023

Ziarna kukurydzy i kiszonka z kukurydzy to dwa najczęściej wykorzystywane surowce do produkcji biogazu. Biogaz jest odnawialnym źródłem energii wytwarzanym w procesie beztlenowej fermentacji materii organicznej, takiej jak ziarna kukurydzy i kiszonka z kukurydzy. Wytworzony biogaz może być wykorzystywany do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub jako paliwo do pojazdów.

Ziarna kukurydzy to wysuszone ziarna rośliny kukurydzy, są zwykle wykorzystywane jako surowiec do produkcji etanolu w procesie przędzenia na sucho. Mogą być jednak również wykorzystywane do produkcji biogazu, samodzielnie lub w połączeniu z innymi surowcami. Natomiast kiszonka z kukurydzy jest produkowana z całej rośliny kukurydzy, w tym liści, łodyg i kolb. Jest ona zwykle wykorzystywana jako pasza w hodowli zwierząt, ale może być również wykorzystywana do produkcji biogazu.

Kukurydza jest bardzo atrakcyjną rośliną uprawną do produkcji biogazu ze względu na wysokie plony biomasy i wydajność metanu od 7500 do 10 200 m3 ha (https://www.mdpi.com/2077-0472/8/11), co nie zostało dotychczas osiągnięte przez żadną inną uprawę wykorzystywaną do produkcji biogazu. Są one również stosunkowo łatwe w uprawie i zbiorach, co czyni je opłacalną opcją dla producentów biogazu. Jednak jakość surowca może się różnić w zależności od odmiany kukurydzy, warunków uprawy oraz praktyk zbioru i przechowywania.

Zalety ziaren kukurydzy i kiszonki kukurydzianej do produkcji biogazu

Ziarna kukurydzy i kiszonka z kukurydzy mają kilka zalet w produkcji biogazu. Po pierwsze, mają wysoką zawartość energii, co czyni je wydajnymi surowcami do produkcji biogazu. Po drugie, ziarna kukurydzy i kiszonka z kukurydzy są łatwo dostępne i powszechnie uprawiane, co zapewnia stałe i niezawodne dostawy. Ponadto podczas fermentacji kukurydzy w procesie produkcji biogazu uzyskuje się wysoką wydajność biogazu. Ponadto pozostałości z procesu fermentacji mogą być wykorzystywane jako bogaty w składniki odżywcze nawóz do celów rolniczych, co zmniejsza koszty i wspiera zrównoważony rozwój. Ogólnie rzecz biorąc, wykorzystanie ziarna kukurydzy i kiszonki kukurydzy w produkcji biogazu zapewnia odnawialne źródło energii przy jednoczesnym wykorzystaniu wszechstronnych i obfitych upraw rolnych.

Czynniki wpływające na jakość ziarna i kiszonki kukurydzy do produkcji biogazu

Na jakość ziarna kukurydzy i kiszonki z kukurydzy do produkcji biogazu może wpływać kilka czynników. Odmiana kukurydzy, warunki uprawy oraz praktyki zbioru i przechowywania mogą wpływać na zawartość energii i skład składników odżywczych w surowcu. Zawartość wilgoci w kiszonce z kukurydzy ma również kluczowe znaczenie, ponieważ może wpływać na proces fermentacji i wydajność biogazu. Obecność zanieczyszczeń, takich jak pestycydy lub mykotoksyny, może mieć również negatywny wpływ na jakość paszy. Dlatego ważne jest, aby dokładnie kontrolować te czynniki w celu zapewnienia niezmiennie wysokiej jakości ziarna kukurydzy i kiszonki do produkcji biogazu.

Najlepsze praktyki uprawy i zbioru kukurydzy do produkcji biogazu

Aby zapewnić optymalny wzrost i jakość kukurydzy do produkcji biogazu, należy przestrzegać kilku najlepszych praktyk. Przede wszystkim kluczowy jest wybór odpowiednich odmian kukurydzy do produkcji biogazu, dostosowanych do wymagań gospodarstwa i lokalizacji. Odpowiednie przygotowanie gleby, w tym właściwe nawożenie i dostosowanie pH, sprzyja zdrowemu wzrostowi roślin. Zasadnicze znaczenie ma terminowy siew i regularne monitorowanie pod kątem szkodników i chorób. Zbiór na odpowiednim etapie dojrzałości, gdy zawartość suchej masy jest optymalna, zapewnia maksymalny uzysk energii. Właściwe techniki zakiszania, takie jak zagęszczanie i uszczelnianie, pomagają utrzymać jakość kiszonki z kukurydzy. Przestrzeganie tych praktyk może zwiększyć ogólny sukces uprawy kukurydzy do produkcji biogazu.

Kiszenie i fermentacja kiszonki kukurydzy do produkcji biogazu

Proces kiszenia i fermentacji kiszonki z kukurydzy ma duże znaczenie dla produkcji biogazu. Po zbiorach rośliny kukurydzy są siekane na małe kawałki i szczelnie pakowane do silosów lub dołów. Podczas kiszenia tlen jest wykluczany, aby stworzyć warunki beztlenowe, które umożliwiają pożytecznym bakteriom fermentację materiału roślinnego. Ten proces fermentacji rozkłada związki organiczne w kukurydzy i przekształca je w biogaz, głównie metan. Odpowiednie zagęszczenie i uszczelnienie kiszonki pomaga stworzyć hermetyczne środowisko, które sprzyja wydajnej fermentacji. Monitorowanie pH i temperatury podczas fermentacji jest ważne dla zapewnienia optymalnej produkcji biogazu.

Maksymalizacja uzysku biogazu z ziaren kukurydzy i kiszonki kukurydzy

W celu maksymalizacji uzysku biogazu z ziaren kukurydzy i kiszonki kukurydzy można zastosować kilka strategii. Po pierwsze, wybór wysokowydajnych odmian kukurydzy wyhodowanych specjalnie do produkcji biogazu może zwiększyć zawartość energii w surowcu. Właściwe praktyki agronomiczne, takie jak optymalne nawożenie i nawadnianie, sprzyjają zdrowemu wzrostowi roślin i wyższej produkcji biomasy. Zbiór na odpowiednim etapie dojrzałości, kiedy zawartość energii jest najwyższa, zapewnia maksymalny uzysk biogazu. Skuteczne techniki zakiszania, w tym odpowiednie zagęszczanie i uszczelnianie, tworzą korzystne warunki do fermentacji. Monitorowanie i dostosowywanie zawartości wilgoci, pH i temperatury podczas fermentacji może zoptymalizować produkcję biogazu z ziaren kukurydzy i kiszonki.

Przyszłe trendy i innowacje w produkcji biogazu z ziaren i kiszonki kukurydzy

Przyszłe trendy i innowacje w produkcji biogazu z ziaren kukurydzy i kiszonki z kukurydzy koncentrują się na zwiększeniu wydajności i zrównoważonego rozwoju. Jednym z trendów jest rozwój genetycznie zmodyfikowanych odmian kukurydzy o lepszej zawartości energii i strawności, co prowadzi do wyższych plonów biogazu. W rolnictwie precyzyjnym techniki takie jak teledetekcja i analiza danych są wykorzystywane do optymalizacji zużycia nawozów i wody oraz zmniejszenia wpływu na środowisko. Oczekuje się, że innowacje w technologii kiszenia, takie jak stosowanie dodatków lub inokulantów, poprawią wydajność fermentacji i produkcję biogazu. Prowadzone są również badania nad kofermentacją, łączącą kiszonkę kukurydzy z innymi odpadami organicznymi w celu poprawy produkcji biogazu i wykorzystania zasobów.

Źródła:

  • Vanessa S. Schulz, Sebastian Munz, Kerstin Stolzenburg, Jens Hartung, Sebastian Weisenburger, Klaus Mastel, Kurt Möller, Wilhelm Claupein and Simone Graeff-Hönninger, Biomass and Biogas Yield of Maize (Zea mays L.) Grown under Artificial Shading, Agriculture 2018, 8(11).
  • Mazurkiewicz J., Marczuk A., Pochwatka P., Kujawa S. Maize Straw as a Valuable Energetic Material for Biogas Plant Feeding. Materials (Basel). 2019 Nov 22;12(23).

Biogas Production from Maize Grains and Maize Silage. Polish Journal of Environmental Studies. 2010;19(2):323-329.

Ankiety

Drogi użytkowniku,
Zachęcamy Cię do wypełnienia krótkiej ankiety składającej się z 6 pytań, aby stale podnosić jakość udostępnianych informacji. Dziękujemy za udział w ankiecie!
Enquête