Wybór lokalizacji pod uprawę kukurydzy

12.09.2023

Wybierając lokalizację pod uprawę kukurydzy, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych czynników, takich jak klimat, gleba i wysokość nad poziomem morza. Mogą one znacząco wpłynąć na wydajność upraw i sukces przedsięwzięcia.

Klimat odgrywa kluczową rolę w określaniu przydatności danej lokalizacji do uprawy kukurydzy. Kukurydza, będąca rośliną ciepłolubną, kwitnie na obszarach o umiarkowanych temperaturach i dużym nasłonecznieniu. Do optymalnego wzrostu i wypełnienia ziarna wymaga okresu bezmrozowego trwającego od 120 do 140 dni. Temperatury powyżej 32°C mogą negatywnie wpływać na plony. Warto więc wybierać obszary o odpowiednich temperaturach i odpowiednim okresie wegetacji.

Kolejnym ważnym czynnikiem przy wyborze lokalizacji pod uprawę kukurydzy jest tekstura i żyzność gleby. Kukurydza rozwija się najlepiej w dobrze przepuszczalnych glebach. Należy unikać gleb podmokłych, ponieważ utrudniają one wzrost korzeni kukurydzy, a co za tym idzie – pobieranie przez rośliny składników odżywczych. Gleba powinna utrzymywać optymalną wilgotność – ani zbyt wysoką, ani zbyt niską. Żyzność gleby i jej odczyn pH są również istotnymi czynnikami przy wyborze lokalizacji.

Kukurydza jest rośliną subtropikalną, zatem na jej dojrzałość wpływ ma także wysokość terenu nad poziomem morza. Mimo że na większych wysokościach panują niższe temperatury, które mogą opóźnić wzrost, to uprawy kukurydzy w takich warunkach nadal mogą być opłacalne, jeśli inne warunki (odpowiednie nasłonecznienie, dobry drenaż) zostaną zapewnione.

Ocena warunków środowiskowych: nasłonecznienie, opady i temperatura

Określając przydatność danej lokalizacji do uprawy kukurydzy, należy ocenić panujące warunki środowiskowe. Najważniejsze z nich, jakie trzeba wziąć pod uwagę, to nasłonecznienie, opady deszczu oraz temperatura.

Światło słoneczne ma ogromny wpływ na wzrost kukurydzy, ponieważ jest niezbędne do fotosyntezy. Regiony o dużym nasłonecznieniu i minimalnym zacienieniu najlepiej sprawdzą się więc do upraw tej rośliny. Ważna jest także roczna suma słonecznych dni – im ich więcej, tym wyższe szanse na obfite plony.

Kolejnym czynnikiem, jaki należy wziąć pod uwagę, są opady deszczu. Odpowiednia ilość wody wspomaga kiełkowanie, wzrost korzeni i wchłanianie składników odżywczych. Optymalne są opady rozłożone w sposób równomierny. Należy unikać terenów, na których często występują powodzie i długotrwałe susze.

Plonom kukurydzy szkodzą ekstremalne temperatury – zarówno niskie, jak i wysokie. Najlepiej wybierać lokalizacje o temperaturach umiarkowanych.

Tekstura, drenaż i żyzność gleby w uprawach kukurydzy

W przypadku uprawy kukurydzy gleba jest najważniejszym czynnikiem, jakim należy się kierować, wybierając teren. Trzeba zwrócić uwagę na jej skład, drenaż i żyzność.

Skład gleby obejmuje jej właściwości fizyczne i chemiczne. Kukurydza preferuje gleby z dobrą przepuszczalnością, takie jak glina lub glina piaszczysta, zapewniające dobrą penetrację korzeni i zatrzymywanie wody.

Gleba powinna umożliwiać swobodny przepływ nadmiaru wody, zapobiegając podmokłości, która może utrudniać wzrost i wchłanianie składników odżywczych. Wybór lokalizacji z naturalnym drenażem lub wdrożenie systemów drenażowych znacząco przyczynia się do sukcesu uprawy kukurydzy.

Ostatnim, lecz niemniej ważnym elementem odpowiedniej gleby pod uprawę kukurydzy jest jej żyzność. Kukurydza potrzebuje żyznej gleby bogatej w niezbędne składniki odżywcze. Należy zatem ocenić zawartość składników odżywczych, materii organicznej i pH (kwasowość). Do optymalnego wzrostu wymagana jest odpowiednia ilość azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Można także zwiększyć żyzność gleby poprzez nawożenie i odpowiednie zarządzanie materią organiczną.

Wpływ wysokość nad poziomem morza na uprawy kukurydzy

Jak wspomniano, wysokość nad poziomem morza ma duży wpływ na wydajność upraw kukurydzy. Dzieje się tak dlatego, że wraz ze wzrostem wysokości zmienia się temperatura, intensywność promieniowania słonecznego oraz wzorce opadów.

Temperatura spada wraz ze wzrostem wysokości. W chłodniejszym klimacie zaś sezon uprawy kukurydzy będzie krótszy. W konsekwencji dojrzewanie i plonowanie roślin będzie utrudnione.

Wraz z wysokością zmienia się także nasłonecznienie – im wyżej, tym intensywniejsze światło słoneczne, ponieważ filtrowanie atmosferyczne jest słabsze na wyższych terenach. Ten proces wpływa pozytywnie na wzrost kukurydzy, bo mocniejsze światło intensyfikuje fotosyntezę.

Na wyższych wysokościach występują też nieco inne wzorce opadów – to znaczy inna ich częstotliwość i obfitość. Dla upraw kukurydzy optymalne są stałe opady deszczu, które zapewniają odpowiednią wilgotność gleby. Obszary o długich okresach bezdeszczowych nie są więc wskazane.

Rolnicy powinni wziąć pod uwagę potrzeby wybranej odmiany kukurydzy. Różne odmiany będą optymalnie wzrastały na różnych wysokościach (a w zasadzie: przy różnym nasłonecznieniu, temperaturze i opadach).

Dostosowanie do lokalnych warunków: skuteczne strategie uprawy kukurydzy

Udana uprawa kukurydzy zależy w dużej mierze od dostosowania się do lokalnych warunków. Kukurydzę można uprawiać w różnych środowiskach i na różnych glebach, ale aby zoptymalizować plony, należy obrać strategię odpowiadającą lokalnym wyzwaniom.

Najważniejszy pod tym względem jest wybór odpowiedniej odmiany kukurydzy. Różne środowiska będą zaspokajać najlepiej potrzeby różnych odmian. Podczas wyboru należy uwzględniać optymalną dla danej odmiany temperaturę czy ilość opadów, a także odporność na choroby charakterystyczne dla danego obszaru.

Drugim czynnikiem jest właściwe zarządzanie glebą. Jeśli wiemy, z jakim rodzajem gleby mamy do czynienia i jakie składniki są w niej zawarte, a jakich brakuje, możemy skuteczniej ją nawozić czy nawadniać. To zaś umożliwia poprawę warunków wzrostu i rozwoju kukurydzy.

Dostosowanie do lokalnych warunków powinno uwzględniać także problem szkodników, chorób i chwastów występujących w danym środowisku. Konieczna jest regularna kontrola. Zintegrowane zarządzanie walką ze szkodnikami i chorobami pomaga zmniejszyć wywołane przez nie szkody oraz ograniczyć użycie środków chemicznych, takich jak pestycydy.

Dostosowanie sadzenia i zbiorów do lokalnych wzorców pogodowych pozwala zmniejszyć ryzyko związane z działaniem ekstremalnych warunków pogodowych.

Źródła:

  • Kheybari, Siamak & Javdanmehr, Mahsa & Rezaie, Fariba. (2021). Corn cultivation location selection for bioethanol production: An application of BWM and extended PROMETHEE II. Energy. 228.
  • Stine, Melissa & Weil, Raymond. (2002). The relationship between soil quality and crop productivity across three tillage systems in South Central Honduras. American Journal of Alternative Agriculture. 17.
  • Pittelkow, C. M., Liang, X., Linquist, B. A., Van Groenigen, K. J., Lee, J., Lundy, M. E., … & Six, J. (2015). Productivity limits and potentials of the principles of conservation agriculture. Nature, 517(7534), 365-368.
  • Wayne Smith, Javier Betrán, Edward C. A. Runge, Corn: Origin, History, Technology, and Production, Willey, 2004.

 

Informacja: Wiadomości i opinie przedstawione w tym artykule zostały uzyskane bez użycia sztucznej inteligencji lub zautomatyzowanych narzędzi. Jesteśmy dumni z tego, że dostarczamy naszym czytelnikom autentyczne treści tworzone przez autentycznych ludzi.

Ankiety

Drogi użytkowniku,
Zachęcamy Cię do wypełnienia krótkiej ankiety składającej się z 6 pytań, aby stale podnosić jakość udostępnianych informacji. Dziękujemy za udział w ankiecie!
Enquête