Biologiczna ochrona kukurydzy przed omacnicą prosowianką

15.06.2023

Biologiczna ochrona roślin jest bardzo dobrą odpowiedzią na koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu, który zakłada redukcję stosowania chemicznych środków ochrony roślin w Unii Europejskiej.

Kukurydza jest bardzo dobrym przykładem rośliny, której walka biologiczna bardzo dobrze się rozwija.

Może ona przybierać różną formę – może być skierowana przeciwko chorobom, jak również szkodnikom.

Coraz bardziej rozwijającym się kierunkiem w walce biologicznej jest stosowanie w uprawach kukurydzy błonkówek z rodzaju trichogramma.

Są to pasożyty jaj różnych owadów, zwłaszcza owadów rzędu lepidoptera.

Błonkówki kruszynka latając wśród roślin kukurydzy poszukują złóż jaj szkodników.

W szczególności złóż jaj omacnicy prosowianki, która jest najgroźniejszym szkodnikiem kukurydzy w Unii Europejskiej.

Z chwilą gdy znajdą jaja szkodnika, samice kruszynka składają do wnętrza ich jaj – swoje jaja.

Z nich po kilku dniach wylęgają się larwy, które niszczą jajo żywiciela. To – zmienia barwę z białej na czarną.

Wewnątrz larwy się rozwijają, dojrzewają, przepoczwarzają, po czym wylatują z nich nowe błonkówki nowego pokolenia i rozlatują w uprawie kukurydzy poszukując kolejnych złóż jaj omacnicy prosowianki i innych szkodników.

Omacnica prosowianka jest to bardzo groźny szkodnik kukurydzy, uszkadza wszystkie nadziemne części roślin – w szczególności kolby oraz łodygi.

Jest szkodnikiem o znaczeniu gospodarczym, dlatego tak ważne jest jej zwalczanie.

Walka biologiczna z wykorzystaniem różnych gatunków błonkówek rodzaju trichogramma pozwala obniżać ich liczebność oraz szkodliwość.

Należy pamiętać, że stosując biopreparaty zawierające trichogramma, unikamy stosowania chemicznych środków ochrony roślin, ewentualnie ograniczamy ich użycie, co idealnie wpisuje się w koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu.

Biopreparaty zawierające trichogramma mogą mieć postać zawieszek na blaszki liściowe, kulek rzucanych na glebę, ale również istnieją biopreparaty w postaci sypkiej, które aplikuje się agrolotniczo.

Każdy zatem może wybrać odpowiednią postać biopreparatu do powierzchni kukurydzy jaką dysponuje.

Ankiety

Drogi użytkowniku,
Zachęcamy Cię do wypełnienia krótkiej ankiety składającej się z 6 pytań, aby stale podnosić jakość udostępnianych informacji. Dziękujemy za udział w ankiecie!
Enquête